Tehniskās atbilstības dokumentācija.

Uz visiem izstrādājumiem ir pieejami dokumenti, ka produkti atbilst Eiropas standartiem. Ekspluatācijas īpašību deklarācijas un slodžu tabulas un Tehniskās atbilstības sertifikāti tiek izsniegti atbilstoši Latvijas būvnormatīvos noteiktajiem produktiem.

 

ETA