Misiņa enkuri

Misiņa enkuri.

  • * Paredzēti montāžai dažādos materiālos.
  • * Mīkstāks materiāls.

* Bieži tiek lietots ventilācijas gaisvadu stiprināšanai.

Ir pieejams.

misiņa enkuri