Birstes kausveida vītās

Birstes kausveida vītās.

  • * Krāsas, lakas, piekaltušu netīrumu noņemšanai no dažādām virsmām.

* Var saskrāpēt virsmu.

Ir pieejams

birstes
birstesbirstes1